O nas

W związku z inicjatywą grupy mieszkańców Sulejówka, mającą na celu upamiętnienie przypadającej w 2018 r. setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, założone zostało Stowarzyszenie Budowy Pomnika-Popiersia gen. Kazimierza Sosnkowskiego w Sulejówku.

Podstawowym celem działania Stowarzyszenia jest doprowadzenie do wzniesienia pomnika-popiersia gen. Kazimierza Sosnkowskiego w Sulejówku u zbiegu ul. Dzielnej i ul. 11 Listopada

Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez:

a. podejmowanie działań zmierzających do wybudowania pomnika-popiersia gen. Kazimierza Sosnkowskiego w Sulejówku u zbiegu ul. 11 Listopada i ul. Dzielnej,
b. organizowanie: odczytów, prelekcji, wykładów, seminariów, konferencji, itp. dotyczących upowszechnienia postaci gen. Kazimierza Sosnkowskiego oraz uosabianych przezeń idei ze szczególnym uwzględnieniem bliskiej współpracy gen. Sosnkowskiego z Marszałkiem Józefem Piłsudskim,
c. organizowanie imprez kulturalnych promujących tradycję patriotyczną niepodległościową,
d. podejmowanie współpracy z organami państwowymi i samorządowymi na rzecz upamiętnienia tradycji, wartości patriotycznych i narodowych,
e. podejmowanie współpracy z instytucjami edukacyjnymi, kulturalnymi, mediami
i innymi organizacjami o podobnych celach,
f. pozyskiwanie środków pieniężnych lub rzeczowych na budowę pomnika.