Biografie

Biografia Generała Kazimierza Sosnkowskiego w Polskim Słowniku Biograficznym

Jerzy Kirszak, Generał Kazimierz Sosnkowski (1885–1969), Warszawa 2012

Maria Pestkowska, Kazimierz Sosnkowski, Wrocław1995

Kazimierz Sosnkowski żołnierz, humanista, mąż stanu w 120. rocznicę urodzin, red. Tomasz Głowiński i Jerzy Kirszak, Wrocław 2005

Ireneusz Wojewódzki, Kazimierz Sosnkowski podczas II wojny światowej. Książę niezłomny czy Hamlet w mundurze?, Warszawa 2009

Lech Wyszczelski, Generał Kazimierz Sosnkowski. Warszawa: Bellona, 2010