Generał Kazimierz Sosnkowski to najbliższy współpracownik Marszałka Józefa Piłsudskiego, szef sztabu I Brygady Legionów Polskich, a po odzyskaniu przez Polskę niepodległości minister spraw wojskowych, wysokiej rangi dyplomata, komendant główny Związku Walki Zbrojnej, Wódz Naczelny Polskich Sił Zbrojnych, minister w rządzie na emigracji oraz następca Prezydenta RP. Postać gen. Sosnkowskiego nie została jak do tej pory upamiętniona na terenie Sulejówka.
Zbliżająca się 100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości stanowi doskonałą okazję dla podjęcia społecznej inicjatywy na rzecz wzniesienia w Sulejówku – mieście Marszałka Piłsudskiego – pomnika-popiersia jego wieloletniego przyjaciela, a zarazem jednej z najwybitniejszych postaci II Rzeczypospolitej.